VẮC XIN

VACXIN TAI XANH CHỦNG TRUNG QUỐC
Xem

VACXIN TAI XANH CHỦNG TRUNG QUỐC

         
175,000đ  
VACXIN H5N1 CHỦNG Re - 5
Xem

VACXIN H5N1 CHỦNG Re - 5

         
225,000đ  
VACXIN LỞ MỒM LONG MÓNG 10 LIỀU
Xem

VACXIN LỞ MỒM LONG MÓNG 10 LIỀU

         
175,000đ  
VACXIN TAI XANH CHỦNG BẮC MỸ
Xem

VACXIN TAI XANH CHỦNG BẮC MỸ

         
325,000đ  
VACXIN DỊCH TẢ LỢN ( HÀNG NGOẠI)
Xem

VACXIN DỊCH TẢ LỢN ( HÀNG NGOẠI)

         
95,000đ  
VACXIN DỊCH TẢ LỢN ( HÀNG NỘI)
Xem

VACXIN DỊCH TẢ LỢN ( HÀNG NỘI)

         
40,000đ  
RHANVAC CERDOS ( VIÊM PHỔI PHỨC HỢP HEO)
Xem
BIOCAN DHPPI ( VACXIN CHÓ 5 BỆNH)
Xem

BIOCAN DHPPI ( VACXIN CHÓ 5 BỆNH)

         
90,000đ  
BIOCAN PUPPY ( VACXIN CHÓ 2 BỆNH)
Xem

BIOCAN PUPPY ( VACXIN CHÓ 2 BỆNH)

         
75,000đ  
PARVOSIL ( KHÔ THAI)
Xem

PARVOSIL ( KHÔ THAI)

         
50,000đ  
ROCOVAC ( ECOLI HEO NÁI)
Xem

ROCOVAC ( ECOLI HEO NÁI)

         
50,000đ  
MYVAC ND-S 1000 LIỀU
Xem

MYVAC ND-S 1000 LIỀU

         
180,000đ  
MYVAC ND-S 500 LIỀU
Xem

MYVAC ND-S 500 LIỀU

         
155,000đ  
MYVAC GUMBORO 1000 LIỀU
Xem

MYVAC GUMBORO 1000 LIỀU

         
240,000đ  
MYVAC GUMBORO 500 LIỀU
Xem

MYVAC GUMBORO 500 LIỀU

         
170,000đ