KHÁNG SINH TIÊM

PEN STREP
Xem

PEN STREP

         
60,000đ  
CS-01
Xem

CS-01

         
120,000đ  
ATROPIN
Xem

ATROPIN

         
40,000đ  
VV-CHYMOSIN
Xem

VV-CHYMOSIN

         
130,000đ  
OXYVET 200 L.A
Xem

OXYVET 200 L.A

         
130,000đ  
CEFTI LA 10%
Xem

CEFTI LA 10%

         
80,000đ  
CEFAXIM
Xem

CEFAXIM

         
160,000đ  
THUỐC ĐIỀU TRỊ VIÊM DA NỔI CỤC
Xem

THUỐC ĐIỀU TRỊ VIÊM DA NỔI CỤC

         
Liên hệ  
VEMEDIM VIMECTIN 0.3%:
Xem

VEMEDIM VIMECTIN 0.3%:

         
45,000đ  
Vemedim UROTROPIN
Xem

Vemedim UROTROPIN

         
30,000đ  
VIME- TOBRA
Xem

VIME- TOBRA

         
180,000đ  
KETOVET
Xem

KETOVET

         
70,000đ  
AMOXI 20% LA
Xem

AMOXI 20% LA

         
115,000đ  
AMOXI 15%
Xem

AMOXI 15%

         
100,000đ  
 VIAMOXYL
Xem

VIAMOXYL

         
110,000đ