THUỐC HỖ TRỢ SINH SẢN

GONA-ESTROL
Xem

GONA-ESTROL

         
55,000đ  
VIT AD3E 300 INJ.
Xem

VIT AD3E 300 INJ.

         
340,000đ  
BIO PROGESTERON 10 ML
Xem

BIO PROGESTERON 10 ML

         
25,000đ  
PROGESTERONE
Xem

PROGESTERONE

         
245,000đ  
OXYTOCIN
Xem

OXYTOCIN

         
45,000đ  
HAN-PROST
Xem

HAN-PROST

         
250,000đ  
OXYTOCINE
Xem

OXYTOCINE

         
45,000đ