KHÁNG SINH UỐNG

AMCOMAX WSP
Xem

AMCOMAX WSP

         
155,000đ  
DEXICOC ASK powder
Xem

DEXICOC ASK powder

         
150,000đ  
PRIMISOL syrup
Xem

PRIMISOL syrup

         
50,000đ  
ENCIN
Xem

ENCIN

         
365,000đ  
GENDOX FORT
Xem

GENDOX FORT

         
240,000đ  
DECOLVET
Xem

DECOLVET

         
31,000đ  
NOVA - DOXFOR
Xem

NOVA - DOXFOR

         
130,000đ  
FLODOX 30 (20)
Xem

FLODOX 30 (20)

         
35,000đ  
CEPHAXIN W.S.P
Xem

CEPHAXIN W.S.P

         
60,000đ  
THUỐC ĐIỀU TRỊ VIÊM DA NỔI CỤC
Xem

THUỐC ĐIỀU TRỊ VIÊM DA NỔI CỤC

         
Liên hệ  
VIACOX TOLTRAL
Xem

VIACOX TOLTRAL

         
60,000đ  
 ÚM GIA CẦM VIA
Xem

ÚM GIA CẦM VIA

         
25,000đ  
AZ.DIAZURIL 100 ML
Xem

AZ.DIAZURIL 100 ML

         
95,000đ  
AZ.DIAZURIL
Xem

AZ.DIAZURIL

         
700,000đ  
 AZ.FLOTEC 25
Xem

AZ.FLOTEC 25

         
135,000đ