TINH BÒ CHAROLAIS

Mã sản phẩm: TI1398   |   Tình trạng: Còn trong kho
         
105,000đ

TÊN SẢN PHẨM : TINH BÒ CHAROLAIS

(Do yêu cầu bảo quản  nên  tất cả mặt hàng tinh bò chỉ giao  ở trong khu vực tỉnh đăklăk)

Tên đực giống: IDEAL EXC

Số hiệu: FR4814700078

Sinh ngày: 30/12/2013

Chỉ số dễ sinh: 100

Chỉ số phát triển cơ sớm: 124

Chỉ số tầm vóc: 99

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.