VIETVET

FLODOX 30 (20)
Xem

FLODOX 30 (20)

         
35,000đ  
VV-CHYMOSIN
Xem

VV-CHYMOSIN

         
130,000đ  
CS-01
Xem

CS-01

         
120,000đ  
ATROPIN
Xem

ATROPIN

         
40,000đ  
CEFTI LA 10%
Xem

CEFTI LA 10%

         
80,000đ  
CEFAXIM
Xem

CEFAXIM

         
160,000đ