NANOVET

IOD SÁT TRÙNG
Xem

IOD SÁT TRÙNG

         
55,000đ  
POVID
Xem

POVID

         
105,000đ  
OSEROL C – CHỐNG NÓNG
Xem

OSEROL C – CHỐNG NÓNG

         
80,000đ  
NANOMIN
Xem

NANOMIN

         
160,000đ  
NANOFLOCIN
Xem

NANOFLOCIN

         
300,000đ  
KHÁNG SINH TỔNG HỢP
Xem

KHÁNG SINH TỔNG HỢP

         
70,000đ  
MEN PHUN BACILLUS
Xem

MEN PHUN BACILLUS

         
180,000đ  
MEN NƯỚC
Xem

MEN NƯỚC

         
110,000đ  
LACTONANO
Xem

LACTONANO

         
95,000đ  
ENROCIN 20%
Xem

ENROCIN 20%

         
100,000đ  
CLO-MECTIN
Xem

CLO-MECTIN

         
70,000đ  
CEFADOG
Xem

CEFADOG

         
530,000đ  
CEF 5
Xem

CEF 5

         
235,000đ  
AMPI – SULFA
Xem

AMPI – SULFA

         
85,000đ  
AMOX-500
Xem

AMOX-500

         
145,000đ