Sản phẩm

FLORSOL 20% 1 LÍT
Xem

FLORSOL 20% 1 LÍT

         
950,000đ  
SỮA ONG CHÚA 500g
Xem

SỮA ONG CHÚA 500g

         
800,000đ  
AZ.DIAZURIL
Xem

AZ.DIAZURIL

         
700,000đ  
KÌM BẤM ĐUÔI BẰNG ĐIỆN
Xem

KÌM BẤM ĐUÔI BẰNG ĐIỆN

         
585,000đ  
XI LANH TỰ ĐỘNG THAMA 2CC
Xem

XI LANH TỰ ĐỘNG THAMA 2CC

         
555,000đ  
XI LANH TỰ ĐỘNG THAMA 1CC
Xem

XI LANH TỰ ĐỘNG THAMA 1CC

         
555,000đ  
MICOSIN 25% Solution
Xem

MICOSIN 25% Solution

         
535,000đ  
CEFADOG
Xem

CEFADOG

         
530,000đ  
PILOCARPIN 1%
Xem

PILOCARPIN 1%

         
500,000đ  
SỮA ONG CHÚA 250G
Xem

SỮA ONG CHÚA 250G

         
450,000đ  
SYVAQUINOL® 10% ORAL
Xem

SYVAQUINOL® 10% ORAL

         
425,000đ  
CETA - GEN COUPLE
Xem

CETA - GEN COUPLE

         
380,000đ  
ENCIN
Xem

ENCIN

         
365,000đ  
KÌM BẤM THẺ TAI
Xem

KÌM BẤM THẺ TAI

         
355,000đ  
HANTOX 200
Xem

HANTOX 200

         
350,000đ